Objednání a dodání

Informace o objednání a dodání bazénu

Objednávka bazénu – na základě cenové nabídky, kterou naše firma nezávazně zákazníkovi zpracuje, je vytvořena objednávka bazénu. Zákazník obdrží návrh smlouvy, objednávku, nákres bazénu a zálohovou fakturu ve výši 50% ceny objednávky.

Termín dodání – termín dodání je stanoven v okamžiku zaplacení zálohy. Odvíjí se dle sezony 4-12 týdnů (období duben – červenec je sezona nejvíce vytížena a termíny dodání mohou být delší, tj. až 12 týdnů).

Rozsah zakázky – dodáváme jen plně funkční bazény včetně příslušenství. Neprodáváme jen „holé“ bazénové skelety. Minimální výbava každého bazénu je: vstup do bazénu (nerez schůdky či plastové schodiště), recirkulační trysky, skimmer nebo akumulační nádrž, boční sání, filtrace, potrubní rozvody, izolace, elektroinstalace, doprava a montáž.

Platební podmínky – zákazník při objednání bazénu zaplatí zálohu ve výši 50%, doplatek za bazén je proveden vždy v hotovosti při dodání a zprovoznění bazénu (nikoliv dodatečně převodem).

Dodací podmínky – maximální přepravní velikost bazénu je 3,75 x 8,00 m s vnitřním schodištěm (s vnějšími schody v délce do 7 m). Větší bazény se zhotovují vždy na místě, protože je nelze jako jeden kus přepravit (za výrobu bazénu na místě účtujeme příplatek).

Dodávka hotového bazénu – pokud je bazén dodán hotový – v celku, zákazník pro složení bazénu zajistí jeřáb.

Stavební připravenost – stavební a výkopové práce naše firma neprovádí, avšak dodá veškeré informace a podklady pro správnou stavební připravenost včetně stavebního plánku.

Elektropříprava – je nutné připravit samostatný přívodní kabel, nejčastěji Cu 5×2,5mm2 od hlavního rozvaděče elektrického proudu

Příprava přívodu vody:

Skimmerový bazén – není nutné připravovat přívod vody, bazén se běžně nedopouští. V případě potřeby je nejednodušší způsob dopouštění zahradní hadicí.

Bazén s přelivným žlábkem – je nutné připravit přívod vody do místa, kde bude umístněna filtrace a to přívod PE trubka 25mm (3/4“), ideální umístnit do nezámrzné hloubky.

Příprava na odpad – kanalizace:

Skimmerový bazén – je nutné připravit PVC potrubí O50mm, případně O110mm do místa, kde bude umístněna filtrace, spád není nutný.

Bazén s přelivným žlábkem – min. PVC O 110mm potrubí přivést k místu, kde bude umístněna vyrovnávací nádrž, toto potrubí je nutné vyspádovat.

UPOZORNĚNÍ: je nutné předem zjistit, zda se na místě, kde bude bazén umístněn, nenachází spodní voda. Pokud je zjištěna přítomnost spodní vody, bazén nedoporučujeme  na takové místo dodat, nebo je nutné připravit drenáž a samostatné odvodňovací čerpadlo, u kterého je důležité zajistit nepřetržitý celoroční chod bez výpadků. V případě, že tuto skutečnost zákazník nesdělí a při dodání bazénu bude přítomnost spodní vody zjištěna, nebude na bazén poskytnuta záruka, neboť vlivem spodní vody může dojít k tvralé deformaci a poškození bazénu!

Jelikož se jedná o složitý problém, doporučujeme ponechat návrh na speciální stavební připravenost bazénu odbornému projektantovi či architektovi.

Doporučujeme každému zákazníkovi projektovou dokumentaci ke stavbě bazénu včetně stavebního povolení. Vhodný je geologický průzkum v místě usazení bazénu, který bude předcházet případným problémům se spodní vodou.

Provedení montáže technologií – na základě objednávky je k bazénu dodána technologie dle přání zákazníka (filtrace, protiproud, zařízení pro úpravu vody, ohřev, atd.). Naše firma provede zapojení a montáž tohoto příslušenství dle objednávky. Po té je odzkoušena vodotěsnost potrubí a bazén je částečně napuštěn a připraven k betonáži (podrobné informace a instrukce k betonáži od nás zákazník obdrží).

Při předání bazénu – zákazník stvrdí svým podpisem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, kde potvrdí plnou funkčnost bazénu, popř. zaznamená závady, které byly při předání zjištěny.