Usazení bazénu

Bazén se usazuje na betonovou armovanou desku. Tato deska má stejný rozměr jako bazén plus vždy přesah min. 20 cm na každé straně. V případě montáže bazénu u zákazníka (bazén se zhotovuje až na místě) je nutné zvětšit výkop o dalších 60 cm. Bazény je nutno zapustit do země a zabetonovat vlhkým betonem. Před betonáží musíme bazén tepelně izolovat polystyrenem (dno i stěny). Betonování se provádí za současného napouštění bazénu vodou (vždy víc vody !) a nebo za pomoci vnitřního bednění (šalování).

Do bazénu napustíme 30 cm vody a provedeme betonáž o šířce 20 cm kolem celého obvodu bazénu (do výšky 30cm). Současně přihrnujeme zeminou (pokud je výkop pro bazén větší). Po ztuhnutí betonu (tj. zpravidla na druhý den) dopustíme vodu na 60 cm a opět provedeme betonáž stejným způsobem. Při této práci sledujeme rovinu stěny bazénu a vrchní hranu bazénu, vše musí být rovné. Takto postupujeme dále až po vrch bazénu. Betonáž doporučujeme provádět 3 – 4 dny.

view_04-cz view_03
view_02 view_01

Podbetonování schodiště provádíme tak, že nejdříve schody vyrovnáme podélně i příčně do vodováhy a řádně podložíme. Dále postupujeme stejným způsobem jako u betonáže bazénu. Jednotlivé stupně musíme dobře podbetonovat, aby nedocházelo k prohýbání jednotlivých schodů a tím k deformaci celého schodiště.

Není vhodné bazén betonovat při teplotách nad 30°C, neboť roztažnost materiálu (polypropylen) nad uvedenou teplotu může způsobovat vybulováni stěn nebo dna bazénu. Tepelná izolace bazénu se musí provádět tvrzeným polystyrénem. Izolační vrstva na dně bazénu musí být 2 cm, po stranách nejméně 3 cm.

Před zimním období se sníží hladina vody pod úroveň skimmeru a zpětnou trysku. Bazén přes zimní období musí zůstat napuštěný. Vyprázdněte filtrační nádobu, aby se zabránilo jejímu zamrznutí a následnému poškození (podrobnosti jsou popsány v návodu k filtračnímu zařízení). Čerpadlo a motor uložte do suché temperované místnosti chráněné před vlivy počasí. Filtrační zařízení doporučujeme umístnit co nejblíže do filtrační šachty u bazénu.

Ukázka betonáže