Technické informace

Technické info

bbp-universal-11 Fólie: PVC fólie, která je použita při výrobě Celoroční bezpečnostní bazénové plachty, se vyrábí ze speciálního PVC. Vysoká pevnost fólie je dosažena použitím vnitřní zpevňující struktury. Je odolná proti UV záření. Její minimální životnost je 8 – 10 let (dlouhá životnost a vysoká odolnost).
bbp-solar-2 Tyče: Integrované opěrné tyče jsou vevařeny do fólie. Průměr trubky je 50mm, síla stěny 3mm a jsou rozmístěné cca 1200 – 1500mm od sebe. Tyto tyče přesahují 25cm přes okraj bazénu. Celoroční bezpečnostní bazénová plachta neleží na vodní hladině, ale na okrajích bazénu. Tak vzniká mezi plachtou a vodní hladinou izolační vzduchový polštář, který chrání před ztrátami tepla a vody = menší spotřeba energií.
odtokove_otvory Odtok: Nezbytnou součástí plachty Universal jsou průrazy o průměru 13mm po 50cm, umístěné mezi integrovanými trubkami, které zajišťují plynulý odtok dešťové vody , popř. tajícího sněhu. Tímto se předchází zátěži, která by mohla poškodit nosnou konstrukci plachty.

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta-Universal byla posouzena z hlediska únosnosti nahodilého břemene, tj. dospělé osoby o hmotnosti 85kg a rovnoměrného zatížení sněhovou pokrývkou do výše 15cm. Konstrukční systém s použitím hliníkových trubek o průměru 50mm a síle stěny byl posouzen pro osovou vzdálenost nosné kontrukce 1 500mm pro šířku bazénů 4.0m, 5.0m, 6.0m.

Kotvení plachty

plachta-universal Plachtu je nutné kotvit do betonu nebo dlažby na základové betonové desce. Pokud je kolem bazénu pouze travnatý povrch nebo štěrk je potřeba si po dodání plachty vybetonovat terčíky hluboké alespoň 15cm, do kterých bude následně plachta ukotvena. Aby nedocházelo ke zranění o kotvící kolíky, používají se kolíky s půlkulatou hlavičkou, které do dlažby zapadnou. Součástí dodávky plachty je kompletní kotvící materiál.

Čelní (kratší) strany plachty:

Zde se plachta kotví do kolíků s vložkou a to z toho důvodu, že je zde na kotvení vyvíjen větší tlak.

detail-racna2 detail-racna4
Na čelní přední straně se plachta šponuje pomocí ráčen a kotví se do kolíků s vložkou.
detail-celnipas1 detail-celnipas3

Boční (delší) strany plachty:

Zde je plachta upevněna pomocí gumových napínáků a kotví se do kolíků bez vložky.

detail-gumovynapinak1 detail-gumovynapinak3

Stáčení plachty

Bazénovou plachtu lze stáčet ručně (s pomocí 2. osoby) nebo za pomoci ruční stáčecí kliky. Tyto kliky nabízíme v těchto provedeních:

klika1-3 klika1-3-2
Ruční stáčecí klika s převodem
aku-klika-3 aku-klika-1 aku-klika-2
AKU stáčecí klika Wallu Tronic (pro bazénové plachty do 55m2)

Roztažení plachty

K roztažení plachty slouží čelní roztahovací pás, který je součástí dodávky.

 

Údržba

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta vyžaduje příležitostné čištění zahradní hadicí. Celou bazénovou plachtu i její příslušenství je zapotřebí zkontrolovat dvakrát ročně (např. během čištění plachty). Dodatečné kontroly jsou nutné, pokud byla aktivována bezpečnostní funkce plachty nebo po době namáhání za extrémních podmínek (bouřka, silné sněžení atd.). Po provedení těchto různých kontrol je absolutně nutné vyměnit jakékoli položky podléhající poškození. Protože Celoroční bezpečnostní bazénovou plachtu lze zcela demontovat a opravit, neváhejte a neprodleně vyměňte veškeré součásti vykazující jakýkoli druh vady nebo opotřebení..

 

Zvláštní specifikace pro zimní období

snihCeloroční bezpečnostní bazénová plachta je určena k celoročnímu zakrytí bazénu, ovšem je potřeba se řídit několika níže uvedenými pravidly: Jestliže napadne více než 15cm sněhu, je nutné odstranit tento sníh z plachty. Je absolutně nutné, aby boční napínáky a jejich kolíky umístěné mezi tyčemi po celé délce byly upevněny do dlažby na betonové základové desce pro zamezení jakéhokoli pohybu nebo nadzdvihnutí plachty způsobená větrem. V době silného deště se ujistěte, že jste odstranili jakékoli nánosy vytvořené na průrazech /mezi integrovanými trubkami) pro odváděnou dešťovou vodu pro zamezení jejich zanesení a vytvoření kaluží vody.

Rozsah dodávky

Veškerý upevňovací materiál:

  • čelní utahovací pásy
  • šponovací ráčny
  • gumové boční napínáky
  • kotvící kolíky
  • roztahovací pás